Puhevammainen on ...

Kuuleva ihminen, jolla on vaikeuksia tulla toimeen arjen kommunikointitilanteissa toimeen puheen avulla. Hänen on vaikea tuottaa puhetta selkeällä äänellä. Puhevammaan voi liittyä myös lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia.

Eriasteiset kommunikointivaikeudet voivat olla synnynnäisiä ja liittyä esimerkiksi CP-oireyhtymään, kehitysvammaisuuteen, autismikirjon muotoihin tai lasten kehityksellisiin kielihäiriöihin.

Puhekyvyn ja kielelliset taidot voi menettää myös äkillisen tai etenevän neurologisen sairauden tai vamman seurauksena. Niitä ovat esimerkiksi aivoverenkierron häiriöt, aivovammat, MS- ja ALS-tauti sekä muistisairaudet

Suomessa on noin 65 000 ihmistä, joilla on eriasteisia puhe- ja kommunikointivaikeuksia. Heistä noin 30 000 tarvitsee puhetta korvaavia apuvälineitä. 

Wello2
Likkaa kuvaa, pääset katsomaan tallenteen Wello2 esittelysä.
Wello2 Likkaa kuvaa, pääset katsomaan tallenteen Wello2 esittelysä.

Palveluja ja tukitoimia puhevammaiselle

Puheterapia

Puheterapia lääkinnällistä on kuntoutusta, Puheterapialla pyritään lieventää ja poistaa kommunikoinnin häiriöitä. Tavoitteena on parantaa puhevammaisen ihmisen kommunikointi- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä.

Puheterapia kuuluu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapiapalveluita koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen puheterapeuttiin.

Puheterapiapalvelut

Kommunikoinnin apuvälineitä

Kommunikoinnin apuvälineitä tarvitaan silloin, kun henkilö viestii kuvilla, bliss-symboleilla tai kirjoittamalla. Apuvälineet hankitaan pääsääntöisesti lääkinnällisenä kuntoutuksena julkisen terveydenhuollon toimesta. Kun tarvitset kommunikoinnin apuvälineitä, ota yhteyttä terveyskeskuksen puheterapeuttiin apuvälinetarpeen arviointiin ja käytön kokeiluun.

Lisätietoa kommukoinin apuvälineistä

Tulkkauspalvelu

Tulkkauspalvelu on tarkoitettu Suomessa asuville puhevammaisille henkilöille. Palvelu on maksuton. Tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee puhevammansa vuoksi tulkkausta. Pystyy ilmaisemaan itseään tulkkauksen avulla ja käytössä on toimiva kommunikointimenetelmä. Tulkkaustilanteessa on aina 3 osapuolta.

Tulkkipalvelua voi käyttää työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin ja harrastuksiin. Voit tilata tulkin mukaan esim. lääkärissä käymiseen, ystävän tapamiseen, kokoukseen, kauppa asioille, kerhoon, kun tarvitsee soittaa jollekin, yökerhoon, ulkomaanmatkalle.

Kelan kustantamaa tulkkauspalvelua voi saada vähintään 180 tuntia vuodessa. Jos tarvitset enemmän tulkkausta, voit hakea lisätunteja. Lisätunnit ovat harkinnanvaraisia.

Hyvä tietää

Tulkeilla on vaitiolovelvollisuus eli voit turvallisesti jakaa omia asioita hänen avulla.

Tulkki voi avustaa pienissä asioissa. Esim. kaffin kantaminen, takin kiinni laittaminen

Kelan tulkkipalvelua ei tilata, kun tarvitset tulkin päiväkotiin, peruskouluun, sosiaalihuollon palveluihin (esim. sosiaalitoimisto kutsuu asiakkaan tapaamiseen), terveydenhuollon järjestämiin palveluihin tai muihin viranomaisten toteuttamiin tapamisiin. Näihin tilanteisiin tulkki tilataan kunnan sosiaalitoimiston, terveydenhuollon tai muun asianomaisen toimesta.


Tulkkauspalvelun hakeminen

Ohjeet ja hakulomakkeen löydät Kela:n sivuilta

Tulkkauspalvelun hakeminen Kelasta

täytä Asiakastietolomake TU11 (pdf)

Hätätilanteessa, kun tarvitset tulkkia nopeasti

Hätätilanteessa voit ottaa yhteyttä suoraan tulkkauspalvelun tuottajaan tai tulkkiin. 

Muita mahdollisia palveluita ja hyödyllisiä nettisivuja

Vammaiskortti Lue lisää vammaiskortti

Celia, maksuton äänikirjapalvelu  Lue lisää Celiasta

Tikoteekki Lue lisää Tikoteekki

Papunet Lue lisää Papunet

Henkilökohtainen apu Lue lisää henkilökohtaisesta avusta

Kuljetuspalvelu Lue lisää kuljetuspalvelusta

Fysioterapia

Toimintaterapia